Druhy vodičů a kabelů, bytová domovní instalace, zapojení vypínačů č1, č5, č6-6, č6-7-6

El. měření proudu, napětí, odporu. Domovní el. přípojky. Transformátory – výpočet, zapojení, měření.

 

 

Odevzdat práci max. v rozsahu 2 stránek do 8. 4. 2020  na email osmancik@sse-najizdarne.cz