Zadání č. 1

Zadání č. 2:

Téma: Elektrické stroje a zařízení
1.) Návrh a sestrojení transformátorů
2.) výroba kostry transformátorů
3.) navinutí transformátorů dle návrhu
4.) kompletace transformátorů odzkoušení měření
5.) zapojení v síti TNC, TNS , zapojení proudových chráničů

Vypracujte okruhy dle témat 1 až 5!

Práci odevzdejte nejpozději do 19. 5. 2020 na e-mail: brucacek@sse-najizdarne.cz