Písemně zpracujte okruhy k maturitní zkoušce!

Práci zasílejte 1x týdně dle předmětů na jiri.fuhrer@gmail.com, nebo graffy.ivana@seznam.cz

ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO TÉMATU 3. A 4  -TERMÍN 27.3.2020

UPOZORNĚNÍ – Vzhledem k tomu, že většina z vás nedodala 1.a 2. téma dávám náhradní termín úterý 24.3. jinak hodnotím NEDOSTATEČNĚ !!!

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!