Zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání zaměřeného na stavebnictví, elektrotechniku a gastronomii – Vzdělávání v oblasti nových technologií v domovních instalacích, rozvodů elektrické energie pomocí inteligentních systémů.

EU esf

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
http://www.esfcr.cz/

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace se zapojila jako partner do projektu Zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání zaměřeného na stavebnictví, elektrotechniku a gastronomii, který byl realizován v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů – priorita 3 Rozvoj celoživotního učení – opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Nositelem projektu byla Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace a druhým partnerem v projektu byla Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek – Místek.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření uceleného systému dalšího profesního vzdělávání v oborech gastronomie, elektrotechnika a stavebnictví. Nositel projektu a jeho partneři se rozhodli vytvořit vzdělávací programy pro budoucí lektory, učitele a konzultanty ve zmiňovaných odbornostech a ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je doplnili o společný modul – Metodologické základy vzdělávání dospělých.

VEŠKERÁ DOKUMENTACE K TOMUTO PROJEKTU JE KE STAŽENÍ ZDE.

Střední škola elektrotechnická připravila pro zájemce celkem tři odborné kurzy, přičemž účast v nich byla podmíněna absolvováním společného metodologického modulu:

  • Vzdělávání v oblasti inovativních technologií v pultech centrální ochrany
  • Vzdělávání v oblasti nových inovativních technologií v rozvodu elektrické energie pomocí kabelových vedení a pomocí izolovaného venkovního vedení
  • Vzdělávání v oblasti nových technologií v domovních instalacích, rozvodu elektrické energie pomocí inteligentních systémů

Fakta o projektu
Aktivity projektu
Společný metodologický modul
Realizované moduly

Partnerské školy:

Střední škola společného stravování,
Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace
(příjemce dotace)

http://www.ssss.cz

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

http://www.ssed-fm.cz/