Projekt MOBILITY – Inovace výukových postupů v přípravě žáků v nových zaměřeních elektroniky – mechatronika

projektleonardodavinci

Druhá fáze: 2000 – 2006

Cílem tohoto projektu je reagovat na měnící se potřeby odborných kompetencí absolventů oboru mechanik elektronik v procesu inovativních změn zejména technologických. Zavedením nových forem učení a výuky v rámci odborného vzdělávání a zavedení interdisciplinárního zaměření oboru mechanik elektronik přispět k lepší umístitelnosti absolventů:

  • Zapojením se do vzdělávání v nových perspektivních oborech.
  • Získáním nových odborných kompetencí z oblasti automatizace.
  • Získáním přehledu o možnostech uplatnění mechatroniky na trhu práce.
  • Získáním nových poznatků a vzdělávacích postupů.

Národní mobilita slouží ke zvýšení kompetence pedagogů pro výuku automatizace a mechatroniky, ke zlepšení jejich poznatků v oblasti programování PLC systémů a k motivaci pro získávání dalších znalostí v oboru.

V první fázi tohoto projektu se skupina odborných pedagogů vydá na jednotýdenní pobyt v SRN (do města Hoyerswerda), kde se již obor mechatronika komplexně zavádí do odborného zaměření žáků elektrooborů. Je zde již vysoce propracovaný systém učebních postupů, které pedagogové posléze budou implementovat do učebních plánů na naší škole.

Tato návštěva slouží nejenom ke zvýšení kompetencí v oboru mechatronika a ke zvýšení motivace v dalším odborném růstu účastníků, ale především ke zvýšení kvality a větší flexibilitě umístění našich absolventů elektro oborů.

Přesvědčení o větším uplatnění našich absolventů na trhu práce vychází ze zkušeností německého partnera, neboť region města Hoyerswerda je stejně jako ostravsko postižen výrazným útlumem těžebního průmyslu.

V další fázi se pak budou konat též stáže skupin studentů, kteří si prakticky vyzkouší získané vědomosti z automatizace a mechatroniky na nejmodernějších zařízeních smluvních partnerů tohoto projektu.

Studenti a učitelé z německé Hoyerswerdy navštívili naši školu a region v termínu 1. – 20. 05. 2006.

V rámci odborné praxe pracovali v dílnách kamerových systémů číslicové techniky, bezpečnostních systémů a v dílně pájení součástek SMD.

Cílem návštěvy bylo také poznání regionu, jeho historie a krás. Program zahrnoval návštěvu zajímavých míst Ostravy a jejího okolí. Studenti navštívili např. ostravská muzea, významná historická místa v okolí Ostravy, např. Hradec nad Moravicí, Pustevny, Opavu, Štramberk, Kopřivnici, Hlučín a další.

Zúčastnili se i dvou sportovních utkání, kdy soupeřili se studenty naší školy v odbíjené a kopané.

Mezi nejzajímavější exkurze patřila návštěva hornického muzea Landek, ČEZ arény a sportovního utkání ostravského fotbalového klubu Baník Ostrava.

Tento výměnný pobyt navázal na předcházející spolupráci mezi naší školou a německou firmou GAF in Hoyerswerda mbH v rámci projektu Leonardo da Vinci a FOLLOW UP VON MOBIL 2004. Naše spolupráce bude v následujících letech pokračovat.