logo_esf_sse (1)

„OKO DO BUDOUCNOSTI“,

reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0005

Aktuality z oblasti realizace projektu:
Období od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2011
Období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012
Období od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012

Zaměření projektu:

projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky oboru Optik prostřednictvím podpory zavádění nových technologických postupů, procesů a práci s novými nástroji, zařízeními a materiály používaných v optické praxi do školní výuky

Cíl projektu:

zlepšení podmínek a podpora výuky technického oboru Optik na středních školách vyučující tento obor v Moravskoslezském kraji
rozvoj spolupráce škol s optickými firmami, tj. spolupráce na přípravě a realizaci školení pedagogů v nových technologiích, školení a přednášek žáků zaměřených na novinky v oboru, spoluzajištění odborných exkurzí, spolupráce na tvorbě studijních materiálů
podpora užší provázanost mezi školami a potenciálními zaměstnavateli absolventů škol

Specifické cíle projektu:

  • rozšíření znalostí žáků o novinky a technologie z praxe
  • navázání kontaktu s optickými firmami, resp. budoucími zaměstnavateli
  • rozšíření odbornosti pedagogů
  • zkvalitnění a zatraktivnění výuky málopočetného oboru Optik v Moravskoslezském kraji
  • pořízení nových studijních materiálů pro žáky (prezenční a e-learningovou formou)

Komu je projekt určen:

Primární cílové skupině, kterou tvoří žáci 2. a 3. ročníků oboru Optik na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o., a žákům spolupracující školy Střední školy techniky a služeb, Karviná.
Celkem bude do projektu zapojeno 65 žáků středních škol v MSK.
Sekundární cílová skupina bude zastoupena 5 pedagogy teoretické i praktické výuky oboru Optik obou jmenovaných středních škol.

Doba trvání projektu:

01.06.2011 – 29.06.2012

Příjemce podpory:

TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s.

Alejnikovova 5, Ostrava-Zábřeh
www.tempo.cz

Partner:

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava
www.sse-najizdarne.cz

Kontakt:

Tel-: + 420 734 642 371
E-mail: greskova@tempo.cz
Web: www.oko2011.cz

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.