Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1.07

Oblast podpory

3.2.07 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.07/02.0018

Stručný obsah projektu

Projekt „Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.07/02.0018) reaguje na vývoj moderních technologií v současné společnosti. Zároveň reaguje na požadavky zaměstnavatelů, profesních sdružení a asociací na získávání znalosti nových technologických trendů a postupů v oborech elektrotechniky, stavebnictví, gastronomie.

Cílovou skupinu představují lektoři, tj. pedagogičtí pracovníci realizující další profesní vzdělávání ve školách v oborech elektrotechnika, stavebnictví a gastronomie, kteří působí v Moravskoslezském kraji.

V rámci projektu budou vytvořeny nové vzdělávací moduly. Bude vytvořeno celkem 5 profesních modulů (2 z oboru elektrotechnika, 1 z oboru stavebnictví, 2 z oboru gastronomie) a 1 lektorský modul (e-learningový modul).

Jednotlivé moduly budou pilotně ověřeny cílovou skupinou. Na ověření se bude podílet min. 57 osob.

Projekt bude realizován žadatelem a třemi partnerskými středními školami z Moravskoslezského kraje:

  • Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
  • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
  • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

V rámci naší školy dva moduly

Zaměření a obsah modulu:Inteligentní domovní systémy. 

Obsahově je modul zaměřen na seznámení se základními principy Inteligentních domovních systémů, na projektování a realizaci nově používaných rozvodů elektrické energie v domech a bytech. Součásti výuky jsou informace o nových trendech v regulaci podporující šetrné vytápění, které přispívají významně k úsporám energie. Účastníci v něm získají teoretické informace a praktické dovednosti nutné pro realizaci těchto systémů elektrických instalací.

Zaměření a obsah modulu: Práce pod napětím (PPN), metoda provádění montážních a údržbových prací na elektroenergetickém zařízení nízkého napětí

Rozšíření odborné profese z oboru silnoproudé elektrotechniky o možnost provádění teoretického i praktického vyučování oboru PPN na elektrickém zařízení nn – základní školení, prohloubení odborných znalostí v tomto oboru v návaznosti na jeho aktuální vývoj.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Letáček k projektu