Název projektu:Elektrolaboratoře
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525
Datum zahájení projektu:červen 2016
Předpokládané datum ukončení projektu:říjen 2018
Celkové způsobilé náklady projektu:26.806.635,20 Kč
Cíle projektu:Projekt reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu dojde ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zlepší další uplatnitelnost žáků. Školy budou díky projektu rovněž bezbariérové. V rámci projektu je řešena také konektivita škol a jejich připojení k internetu v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.
Výstup projektu (celkový):Moderní laboratoře pro výuku eletrotechnických oborů, které žáky lépe připraví pro další studium nebo pro praxi na školách
Výstup projektu (naše škola):Na naší škole je výstupem projektu vybavení dvou elektrolaboratoří měřící technikou a nábytkem, vytvoření bezbariérového přístupu do školy, zakoupení schodolezu pro zajištění bezbariérovosti uvnitř budovy a vybudování bezbariérového WC. Obě elektrolaboratoře (místnosti č. 320 a 321) jsou připraveny pro výuku 10-ti žáků.