Vzhledem k probíhajícím praktickým maturitním zkouškám z odborného výcviku, budou výsledky didaktických testů žákům rozeslány dnes (t.j. 15. 5. 2023) v odpoledních hodinách.

Přibližně v 17:30 byly všem žákům odeslány výsledky didaktických testů.