MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma pro jarní termín maturitních zkoušek v roce 2019.

Termíny pro ústní část společné části a profilovou část maturitní zkoušky v jarním termínu je zveřejněno v  organizačním schématu školy