Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem, příjmením a třídou žáka.

Písemná práce z Českého jazyka a literatury – 10. 4. 2017, žáci denního studia dle rozpisu ve škole, ostatní 12:30-13:30. Žáci dálkového studia mají možnost odevzdat pomůcky ve středu 5. 4. 2017 14:20 – 14:40.

Ostatní písemné práce a didaktické testy – 28. 4. 2017, 9:30-10:30 a 13:30-14:30.