Ze zveřejněného textu mimořádného opatření č. 26/2020  Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyplývá že:

  1. teoretická výuka na naší střední škole bude probíhat ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod distančním způsobem;
  2. odborný výcvik bude probíhat beze změn.

 

Distanční výuka bude probíhat podle školského zákona a příslušných ustanovení školního řádu:
V. DISTANČNÍ STUDIUM
1. S ohledem na epidemickou situaci může územně příslušný hygienický orgán rozhodnout o změně prezenční výuky na výuku distanční. Novelou školského zákona je nařízená distanční výuka povinná.
2. Distanční výuka bude probíhat za pomocí informačního systému Bakalář a OFFICE 365.“.

 

Obědy nebudou hromadně odhlašovány v případě distanční výuky si je musí žáci sami odhlásit.