Ministerstvo zdravotnictví nařizuje  toto mimořádné opatření!