Přihláška k maturitní zkoušce – nejpozději 26. 6. 2017, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Přihlášky k opravné maturitní zkoušce je možno podat osobně ve čtvrtek 15. 6. 2017 a ve čtvrtek 22. 6. 2017 v době od 7:00 do 15:30 v kanceláři č.223 u ZŘTV Ing. Radim Truchlého. Pokud by Vám tento termín nevyhovoval, domluvte se osobně na telefonním čísle: 556 205 245.

Výpis z přihlášky – žák obdrží nejpozději do 7. 7. 2017. Termíny pro převzetí Výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce a pro kontrolu shodnosti údajů ve Výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce s Přihláškou k maturitní zkoušce jsou pro žáky, kteří se přihlásili k opravné maturitní zkoušce: v pondělí 3. 7. 2017 v době od 7:00 do 15:30 v kanceláři č. 223 u zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého. Tento krok je nezbytný pro ukončení procesu přihlašování se k maturitní zkoušce.

Písemná část společné části maturitní zkoušky – 4. až 8. 9. 2017 

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky 11. až 20. 9. 2017.

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem, příjmením a třídou žáka.

Všechny pomůcky lze odevzdat ke kontrole v pátek 1. 9. 2017 od 8:00 do 10:00.