Maturitní kalendář zde.
Přihláška k maturitní zkoušce – nejpozději 27. 6. 2016, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Výpis z přihlášky – žák obdrží nejpozději do 7. 7. 2016
Písemná část společné části maturitní zkoušky – 1. až 7. 9. 2016
Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky – 11. 9. až 20. 9. 2016.

Přihlášky k maturitní zkoušce můžete podat u zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého nebo u na studijním oddělení u paní Ivany Stoklasové v pracovní dny od 8:00 do 14:00 (V pondělí 20. 6. 2016 od 7:00 do 16:00). V případě dotazů k přihlašování volejte zástupci řediteli Ing. Radimu Truchlému 730 570 732.