Písemná část společné části maturitní zkoušky – 1. až 7. 9. 2016 přesný rozpis zde.

Dnes byly všem žákům, konajícím písemnou část v státní maturitní zkoušky, rozeslány na jejich e-mailové adresy pozvánky k této části maturitní zkoušky.

Povolené pomůcky pro konání maturitní zkoušky je možno odevzdat na Střední škole elektrotechnické Ostrava, Na Jízdárně 30 ve středu 31. srpna 2016 v době od 9:00 do 11:00. Odevzdávané pomůcky musí být jasně  a viditelně podepsané na přední straně obalu.