Téma: Souhrnné opakování
V tomto týdnu vypracujte v časové dotaci 2 hodin dva didaktické testy společné části maturitní zkoušky MAMZD17COTO1 a MAMZD18COTO1. V přílohách č. 5, č. 6 najdete postup řešení.

Žáci maturující z matematiky dále komunikujte s vyučujícími prostřednictvím e-mailu!

Příloha č. 5
Příloha č. 6

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.