Zadání domácí práce

Zadání číslo 2:
Úlohy 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 z přílohy vypracujte do sešitu a pošlete (naskenované, nebo vyfocené mobilem) na email: brozakova@sse-najizdarne.cz, termín: 27. 3. 2020

Příloha k zadání č. 2

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.