Téma: Stereometrie
Do sešitu vypište z MFCH tabulek základní vzorce pro výpočet objemu a povrchu těles, tělesa načrtněte. V příloze č. 1 – 4 jsou pracovní listy, které vypočítejte do sešitu.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Zadání číslo 2:
Vypracuj úlohy v příloze a pošli (vyfocené, nebo naskenované) na email: brozakova@sse-najizdarne.cz, termín: 30. 3. 2020

Příloha k zadání č. 2

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.