V tomto týdnu vypracujte v časové dotaci 2 hodin dva didaktické testy společné části maturitní zkoušky MAMZD17COTO1 a MAMZD18COTO1 (viz přílohy 15 a 16). Vypracované testy odešlete na školní e-mail vyučující, do 21. 3. 2020, obratem obdržíte výsledky.

Příloha č. 15
Příloha č. 16

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.