Téma: Mocniny a odmocniny

Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – str. 18 – 35
Do sešitu zapište učivo v tabulkách a u příkladů vypočtěte vždy zadání a), b), c), d)

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.