Téma: Mocniny a odmocniny
Pracuj online nebo si stáhni web stránku:

http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/diplomky/vladimira_pavlicova_bp/CviceniN.php

Zadání číslo 2:
Vypracujte  zadání z přílohy a pošlete (naskenované nebo vyfocené mobilem) na email:
brozakova@sse-najizdarne.cz, termín do 27. 3. 2020

Zadání č. 2

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.