Téma: Goniometrie a trigonometrie

Do 27. 3. 2020 do sešitu vypracujte přiložené pracovní listy č. 12, 13 a 14

K samostudiu použijte:

Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium: str. 163, 174 + MFCh tabulky
(Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku – Pythagorova věta, goniometrické funkce sin, cos, tg a cotg; Trigonometrie v obecném trojúhelníku – sinová věta, kosinová věta)

Proveďte do sešitů náčrtky a zápisy vztahů pro daný trojúhelník.
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14

Úlohy pro další domácí vzdělávání naleznete v systému Bakalář.