Studijní materiály pro účastníky kurzu Elektrikář – 1. semestr:

Základy elektrotechniky

Rozvody elektrické energie

Rozvodná zařízení

Elektrické přístroje

Elektrická měření