Třídy 2.NE, 4.MA, 4.MB a 4.OP se do 5. 10. 2016 do 7. 10. 2016 účastní kulturně-historické exkurze do Prahy. Žáci, kteří se této exkurze neúčastní se, se učí podle tohoto rozvrhu.