Naše škola se jako každý rok připojuje ke sbírce potravin, která se koná se v rámci „Mezinárodního dne za vymýcení chudoby“. Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány např. rodičům s dětmi v azylových domech, osobám bez přístřeší, obyvatelům sociálně vyloučených lokalit.
Jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny, např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy, apod. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby.
Vybrané potraviny mohou třídní kolektivy pod vedením TU odevzdávat  jednotně do kabinetu č. 105 k Ing. M. Carbolové po předchozí dohodě do 29. 9. 2017.