Výuka bude dále probíhat elektronickou cestou přes rozhraní Moodle

 • Prosím proto si každý den zkontrolujte případné novinky k výuce popřípadě k vypracování.
 • Dodržujte termíny pro vypracování a odevzdání jednotlivých úkolu.
 • Prosím zkontrolujte si prosím přístup do své třídy a případných navazujících bloků v Moodle. Pokud někomu přístup nejde (zapoměl heslo, nebo přihlašovací údaj), tak kontaktujte svého učitele a to na adrese: bednar@see-najizdarne.cz, nebo besta@see-najizdarne.cz, podle toho ke komu patříte.
 •  V E-mailu uveďte své
  • Příjmení
  • Jméno
  • Třídu
  • Osobní číslo a ideálně pokud si myslíte, že jste nespletli i přístupové jméno, tak jak si ho pamatujete.
  • Ještě před psaním E-mailu si zkontolujte, zda máte klávesnici přepnutou na českou a zda nemáte zapnutý Kaps Lock.
  • Dále zda máte v prohlížeči, ideálně Google Chrome (na prohlížeč Edge raději v přístupu do Moodle zapomeňte) povolené Cookie.
 • Čekají vás tam již dva úkoly
  • napsat svůj komunikační kanál
  • Nákres naší školy v Tincercadu