Výuka na dílnách odborného výcviku bude pokračovat přípravou ke zkouškám v profesních kvalifikací. První zkouška a příprava na ni je z profesní kvalifikace montér slaboproudých zařízení (26-020-H). Příprava bude probíhat 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 14:30 hodin.

Sraz bude ve čtvrtek 29. 04. 2021 ve 14:30 hodin před budovou školy v Ostravě, Na Jízdárně 30. Všichni účastníci se musí prokázat potvrzením o negativním testu na COVID 19, ne starším než 3 dny. V případě nepředložení osvědčení, nebo u pozitivního testu nebude tomuto účastníkovi umožněn vstup.