V průběhu měsíce července budou vráceny přeplatky na stravném, které převyšují částku Kč 800,-. Peněžní prostředky do 800,- Kč včetně zůstávají jako záloha na stravu v září. Kdo by chtěl i tyto peníze vrátit, ať se individuálně domluví s Ing. Knapkovou (tel:  556 205 217, e-mail:knapkova@sse-najizdarne.cz)