• Přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce můžete podat osobně ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 7:00 do 16:00 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd) nebo v pondělí 22. 11. 2021 od 7:00 do 16:00 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd).
  • Dále Vám na vaši žádost může být zaslána předvyplněná přihláška na e-mail, který jste zadali při předcházejícím přihlášení k maturitní zkoušce. O zaslání přihlášky požádejte e-mailem do 22. 11. 2021 nebo telefonicky v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pokud potřebujete konzultovat vaši přihlášku k maturitní zkoušce, učiňte tak v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pro podání přihlášky k maturitní zkoušce můžete také využít bianko přihlášku.

Další informace k maturitní zkoušce.