MŠMT ČR vyhlásí termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté studijní obory a 2-leté nástavbové studium v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol.
MŠMT ČR vydá k tomuto zákonu v nejbližší době prováděcí vyhlášku.
Sledujte webové stránky naší školy a stránky MŠMT.