Téma: Struktura pevných látek
Do sešitu proveďte zápisy: 37. h – Pascalův zákon
38. h – Hydrostatický tlak
39. h – Archimedův zákon
40. h – Atmosférický tlak
Minimální délka zápisu 1 stránka A5 pro každé téma.
Zdroj: www.jreichl.com, Wikipedie.
Do 23. 3. 2020 9:00 hodin napište stručné oznámení o splnění úkolu e-mailem na adresu: tfuhrer@sse-najizdarne.cz

41. h – Základní pojmy dynamiky tekutin
-Rovnice spojitosti (kontinuity) – vypočtěte i vzorové příklady, poslechněte si i multimediální obsah
– Molekulová fyzika a termodynamika
42. h – Modely struktur látek různých skupenství (plynné, kapalné, pevné, plazma)
Zdroje pro studijní oporu: www.jreichl.com (multimediální encyklopedie fyziky)
Zprávu o splnění úkolu prosím pošlete na adresu tfuhrer@sse-najizdarne.cz v termínu do pondělí 30. 3. 2020 do 9:00h.

A) Opakování:
Otázky k vypracování:

  1. Porovnejte rozdílné vlastnosti pevných látek a kapalin.
  2. Jaké vlastnosti má ideální kapalina a ideální plyn?
  3. Čím vysvětlíte vznik atmosférického tlaku?
  4. Vysvětlete pojmy – normální tlak, podtlak a přetlak.
  5. V jakých jednotkách měříme atmosferický tlak?
  6. Hydraulický lis má poloměry pístů 40 mm a 480 mm, jakou tlakovou silou působí kapalina na větší píst, když na menší působí silou 80 N?
  7. Jak se dosahuje ponoření a opětovné vynoření ponorky – vysvětli.
  8. Čím se zabývá dynamika tekutin?
  9. Jak vysvětlíte vznik aerodynamické vztlakové síly?
  10. Uveďte rovnici spojitosti toku. Jak je definována veličina objemový průtok a uveď její jednotku.

Toto jsou jednoduché otázky k vypracování. Otázku a její vypracování přepište do sešitu.

B) Výuka:
43. h – Vnitřní energie, teplo, teplota = Proveď zápis do sešitu. –  cca 1 str.
Splnění úkolu oznam emailem opět do pondělí 6. 4. do 9:00 hod. na adresu tfuhrer@sse-najizdarne.cz

Zdroje – opět wikipedie, nebo lépe multimediální encyklopedie fyziky se zvukovým obsahem  www.jreichl.com

Ne všichni žáci hlásili splnění úkolu. Prosím o nápravu!

Pokud nemáte momentálně přístup na internet kontaktujte prosím třídního učitele telefonicky.

Další výuka bude probíhat přes systém Bakaláři.