Naše škola přijala účast na dobročinném projektu ústavu Fond Sidus, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Více viz letáček zde.
Na konto fondu bylo odesláno Kč 2 800,-, děkujeme všem, kteří přispěli – viz certifikát/potvrzení zde.