Zopakujte si, nebo znovu nastudujte, udělejte si zápisky:

Obsluha a práce na elektrickém zařízení
Obsluha elektrického zařízení, práce na elektrickém zařízení
Metody prováděné práce pod napětím, její historie, ekonomický a technický přínos
Přípravné práce k provádění práce pod napětím
Postup běžných prací pod napětím na napěťové hladině nízkého napětí
Příklady technologických postupů

Ochrana před nebezpečným dotykem
Třídy elektrických předmětů
Druhy izolací
Definice živých a neživých částí
Všeobecné zásady pro ochranu před nebezpečnými účinky elektrického proudu

 Opakování k závěrečným zkouškám
Elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby
Domovní elektroinstalace
Návrh domovní elektroinstalace
Návrh el. rozvaděče

Obytné budovy
Průmyslové rozvody
Učební text SŠE – Rozvody el. en. 
Průmyslové rozvody (prezentace)
Silnoproudý rozvod v průmyslových závodech