Prostudujte učební texty!

Kapitola 1: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Zaměřte se především na kapitoly 1, 2 (probráno ještě ve škole), 3, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.4 a Přílohu č. 1
Učební text – ochrana před úrazem el. proudem

Kapitola 2: Obsluha a práce na elektrickém zařízení
Učební text – obsluha a práce na EZ

Pracovní listy k vyplnění naleznete na nástěnce třídy v systému Bakaláři