Samostatné opakování téma č. 7 z profilového maturitního předmětu „Využití elektrické energie“ – šk. r. 2019/2020:
Téma č. 7: Zvláštní elektrické stroje