Opakování téma SYNCHRONNÍ STROJE.
Pokračovat v tématu dále samostudiem.
zdroj: učební text „Elektrické stroje a přístroje“ – kap. 7 =  str. 73 až 75