Opakování téma MAGNETICKÉ MATERIÁLY.
Samostudium: Elektrické přístroje – úvod
zdroj: učební text „Elektrické stroje a přístroje“ – kap. 1 =  str. 1 až 4, 8 až 9