Práce na protokolech.
Nastudovat dle doporučené literatury měření zkreslení zesilovače.