16. – 20. března: zopakovat polovodiče P, N, přechod PN
20. 3 – 10. 4: nastudovat základní typy diod

K samostudiu a procvičování můžete použít:  Příručku pro elektrotechnika, učební texty na stránkách naší školy, případně jiné odborné literatury.

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.
Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz