Zopakovat:
– občanské právo
– práva věcná
– závazková
– vlastnictví

Zdroje: sešit, učebnice, internet