POBYT V PŘÍRODĚ V RÁMCI EVVO – 27. – 29. 6. 2022
V závěru školního roku se konala školní akce v oblasti Moravice – Mokřinky, které se zúčastnilo 9 žáků prvních ročníků maturitního oboru (1 .MA, 1. MB) a dva učitelé. Během pobytu jsme navštívili přírodní rezervaci Nové Těchanovice a prošli naučnou stezku dědictví břidlice, které jsou součástí přírodního parku Moravice. Součástí akce byla také exkurze Raabovy štoly a nenáročná zato dlouhá každodenní turistika.
Domů jsme si odnesli spoustu hezkých zážitků!

DEN ZEMĚ 2022

21. 4. 2022 se ve výukovém areálu Bělský les konala akce ke dni Země. Akci organizovalo Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p. o., kterou spolufinancovalo statutární město Ostrava. Letošní téma byla „Jsme to, co jíme?“. Akce se zúčastnili žáci třídy 1. OP. Měli možnost navštívit ekodílny, prezentace škol a organizací zabývajících se EVVO.

KRAJSKÁ KONFERENCE KOORDINÁTORŮ EVVO

Tématem letošní konference bylo ožehavé téma „VODA V KRAJINĚ“ . Pořadatelem letošního ročníku bylo Gymnázium a odborná škola Rýmařov. Kromě zajímavých přednášek se koordinátoři seznámili z krásnou krajinou Jeseníků a jejím „vodním“ prostředím . I o zábavu bylo postaráno divadelním představením Limonádový Joe v přírodním Divadle pod skalou.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

22.ROČNÍK EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Ekologická olympiáda patří mezi tradiční akce pořádané pro studenty středních škol.

22. rošník se tentokráte zabýval Ekokoridory a ekobarierami moravskoslezského kraje. Studenti absolvovali přednášky na dané téma a pok soutěžili v připravených úkolech.Studentky 3.ročníko 3.OP se svých úkolů zhostily s nadšením a obdržely účastnický list povrzující jejich účast a úspěšnost v soutěži. Akce probíhala v krásném prostředí Beskyd na Starých Hamrech.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

EKOENERGIE  17,  SMARTREGION  15.2. A 5.4. 2017

Pod tímto názvem se skrývá zajímavá akce pro žáky a studenty základních a středních škol. V letošním roce ji pořádala Střední škola teleinformatiky v Ostravě – Porubě ve spolupráci s Krajským úřadem a  VŠB TU Ostravě. Téma soutěže bylo zaměřeno na úspory energií, alternativní zdroje a využití odpadů. Akce se skládala ze dvou částí. V první části workshopu dostali studenti informace ke zpracování prezentací a absolvovali přednášky na dané téma. Druhá část 5.4. 2017 byla  soutěžní přehlídkou studentských prací. Naši zástupci , studenti třídy 2MA ,Katěřina Košová a Andreas Kudela se svého úkolu zhostili velmi dobře a jejich práce patřila k nejlepším.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

SVĚTOVÝ DEN VODY – 24.3.2017

Naše tradiční akce pořádaná Ústavem geoniky ČSAV. Co vše „umí voda“ se naši studenti dověděli 24.3.2017

—————————————————————————————————————————————————————————————–

EKOTOPFILM -2.2.2017

Mezinárodní filmový festival Ekotopfilm je festival dokumentárních filmů zaměřený na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Každoročně představí na 200 filmů z celého světa a bohatý doprovodný program – mezinárodní konference, diskuze, přednášky, výstavy, prezentace a besedy pro odbornou i laickou veřejnost.  Studenti naší školy se letos zúčastnili prezentace tohoto festivalu na Černé louce v Ostravě . Po filmových ukázkách k zaměření festivalu diskutovali s organizátory na téma udržitelného rozvoje. Správné odpovědi byly oceňovány drobnými dárky. Ani tady se naši žáci neztratili.

———————————————————————————————————————————————————————–

M O B I L N Í   P L A N E T Á R I U M 6.12.2016

Zajímavým zpestřením každodenní výuky je relaxace v mobilním planetáriu. Tato akce přináší zejména studentům oboru optik zajímavý pohled na vesmír očima dalekohledů , promítaných v kopuli mobilního planetária. Akce je vždy zakončena testem základních znalostí z historie optiky a astronomie
IMG_1215   IMG_1212

SBĚR  PAPÍRU -listopad 2016

Již tradiční aktivita už našla své místo v každodenním životě školy. Pravidelným sběrem použitého papíru jsme v letoším roce 2016 nasbírali přes 200 kg papíru. Finanční přínos nebyl určitě o nejdůležitější na této akci.

IMG_0857

DEN STROMŮ – 20.10.2016

Tradičně jež třetím rokem se naše škola věnuje svými aktivitami Dni stromu. V letošním roce jsme dokončili druhou část označování stomů rostoucích na pozemku školy, tentokráte v zadní části pozemku mezi tělocvičnou a budovou školy. Aktivita studentů přinesla i konkrétní užitek . Z důvodu bezpečnosti bylo nutné jeden z označených stromů pokácet. K této práci byl využit plánek osazení pozemku.

STUDENTSKÁ KONFERENCE V HOTELU IMPERIÁL 3.10. 2016

Dne 10. října proběhla jako každoročně studentská konference s environmentální tématikou. Studenti se ve svých prezentacích zabývali problematikou sportovního vyžití v regionu nebo například aktuálními problémy společnosti jako je například migrační krize. Naše dvě studentské prezentace, zpracované studentkami 4. ročníku OP. se záplavě studentských prací o pět neztratily a škola a ony samé byly oceněny finančními odměnami. Za jejich zájem o dění ve společnosti jim děkujeme a tleskáme…

—————————————————————————————————————————————————————-

21. září 2016  –  Den bez aut

……aneb, kdo přijede na kole, pojede na výlet !!

Bez názvu

Naše škola se přihlásila k aktivitě Krajského úřadu, který v rámci kampaně „Evropský týden mobility“ organizuje již 5. ročník akce „Den bez aut“.

Třídní učitelé na vycházce seznámí žáky s okolím školy a přístupovými cestami ze stanovišť veřejné dopravy.

Při praktickém výkladu bude zdůrazněn význam hromadné dopravy pro snižování množství emisí v centru města. V rámci praktického výkladu bude naplňován obsah průřezových témat školních vzdělávacích programů, zejména v oblasti EVVO a BOZP.

……..a jak to dopadlo ???     Posuďte sami. Učitelé i studenti se prokazatelně zapojili

den 21.září                                                                   ostatní dny

IMG_1191      evv

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO

Každoročně pořádá některá ze středních škol Moravskoslezského kraje krajskou konferenci EVVO. Tento čestný úkol připadl letos na

Střední odbornou školu Frýdek-Místek .

I proto bylo letošní téma konference „Biotechnologie v lesnictví“. Koordinátoři EVVO se zde mohli seznámit s problematikou lesnictví, zpracováním dřeva a souvisejícími obory. Samozřejmě že kromě kvalitní odborné stránky měla tato akci  také  vysokou společenskou úroveň. Konferenci zahájila svým přivítáním  Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.

KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Ve dnech 14. a 15. dubna se konala v Moravskoslezském , kraji obnovená Ekologická olympiáda, organizovaná agenturou Středisko  volného času Klíč. Teoretická část proběhla v prostorách frýdeckého zámku. Po náročných testech ze znalostí environmentalistiky  ochrany životního prostředí se soutěžící přesunuli do horského prostředí Morávka. Zde pa soutěžící. Absolvovali náročný terénní orientační pochod , spojený s plněním odborných úkolů. Dalšími částmi pak byla výroba hodnocených upomínkových předmětů a zpracování projektu Centra sportu a odpočinku v chráněné krajinné oblast. Soutěže se zúčastnilo 17 tříčlenných týmů z celého Moravskoslezského kraje včetně naších studentek.

Zahájení ve Frýdeckém zámkuIMG_0997

Příprava na terénní pochod

IMG_1011

Večerní práce na projektech IMG_1010

Závěrečné ocenění soutěžících IMG_1021

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SVĚTOVÝ DEN VODY

První akcí v tomto kalendářním roce byla tradiční návštěva Ústavu geoniky ČSAV v areálu VŠB – TU  v Ostravě Porubě : Akce se koná k významnému dni -Světový den vody. Každoročně zde odborníci předvádějí, že voda není jen „obyčejná“. Akce se konala 21. 3.

IMG_0986

…..vysvětlení fyzikálních jevu ve bodě

IMG_0968

……rýžování zlata bylo pěkným zpetřením přednášek

IMG_0969

A na konec  „hořící!“ vodní bubliny

IMG_0974

************************************************************************************

. a máme tady nový rok 2016 ***************************************************

ÚSPĚŠNÝ ROK 2016,HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY

395a86dcf4_82008782_o2

…a máme tu Vánoce 2015.

V předvánočním čase zorganizovali třídí učitelé v rámci environmentálno vzdělávání zajímavé akce. Byla to zejména návštěva ostravských muzejí a vánočních trhů v centru města a na Slezskoostravském hradě.

vánoce 2015 4V ostravském muzeu jsme navštívili Výstavu “ Děti Boženy Němcové“ a výstavu historických ikonvánoce 2015 1

vánoce 2015 2Další výstava, tentokrát s vánoční tématikou , byla zaměřena na betlémy

vánoce 2015 3

…. a nezapomněli jsme na atraktivní vánoční trhy na Masarykově náměstí

Den stromů 20.10.2015

Ve spolupráci s žáky 2. a 3. ročníku oboru optik jsme uspořádali k tomuto významnému světovému dni jsme uspořádali zajímavou akcí. Na pozemcích v okolí školy roste, jak jsme spočítali,celkem 25 stromů různých druhů. Žáci 3.OP sestavili seznam těchto stromů a jejich umístění na pozemku školy. Dalším krokem bylo vytištění tabulek s českými a latinskými názvy těchto stromů. Posledním úkolem pak bylo tyto tabulky upevnit na příslušné stromy. Tohoto úkolu se s úspěchem zhostili žáci 2.OP, kteří po krátkém výkladu a poučení úkol provedli.

IMG_0859

IMG_0865

IMG_0862

———————————————————————————————————-

….a máme tady nový školní rok 2015/2016

První akcí v tomto školním roce byla vycházka tříd 1. ročníků po okolí školy. Cílem vycházky žáků s třídními učiteli bylo poznání okolí školy , přístupové komunikace od stanic veřejné dopravy. Akce splnila svůj účel a byla oceněna zejména žáky, dojíždějícicí ze vzdálenějších oblastí.

ČISTÁ HLAVA

Naše škola se polečné s dalšími středními a základními školami přihlásila k projektu „ČISTÁ HLAVA“. Projekt má pět části

– Jsi, co jíš

– Netradiční sportování

– Je lepší chodit pěšky

– Jak se chovat v dopravě

– Co je to zdravý životní styl

Naše škola je nositelem části „ Je lepší chodit pěšky“ která má za cíl přivést žáky a studenty ke zdravým pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. V rámci této aktivity organizujeme ekologické vycházky s použitím trackingových holí a krokoměrů. Při tom se měří počet kroků, délka trasy a spotřeba energie.

DSCN1128

První z vycházek se uskutečnila datum s 36 žáky prvních ročníků. Vedla po žluté turistické značce od Moravskoslezského hradu na haldu Ema a zpět. V teoretické části byli žáci seznámeni s historií a současnosti hradu, vlivu těžkého průmyslu na životní prostředí obyvatel, flory a fauny. Cíle vycházky, rozšíření vědomostí o regionu, prožití skupinového prožitku a nalezení návodu k pochopení vazby zdraví – strava – fyzická kondice byly naplněny.

DSCN1138

PROJEKTOVÝ DEN V „TATŘE“

Naše škola ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou zorganizovala pro vybrané studenky zajímavou exkurzi do světoznáme automobilky Tatra v Kopřivnici. Studenti spolu s organizátory se seznámili s historií a současností automobilky a s jejími plány do budoucna. ve výrobních halách byli seznámeni organizací výroby a montážními postupy pri výrobě automobilů, jejichž kola projely silnicemi snad všech kontinentů. Závěr akce patřil prohlídce speciální automobilů Tatra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Exkurze na PVE Dlouhé Stráně

DSC01154

26. května 2014 se žáci třetích maturitních ročníků zúčastnili odborné exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Tato exkurze je již tradičně doplnění odborné přípravy žáků, kdy se seznámí s výrobou elektrické energie v praxi a současně se přesvědčí o důležitosti budování náhradní a doplňkových zdrojů energi v rámci udržitelného rozvoje

V informačním středisku si žáci vyslechli odbornou přednášku doplněnou filmem. Dále následovala odborná exkurze s výkladem funkce celé stavby i jednotlivých částí samotné vodní elektrárny. Při výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách je možno si podrobně prohlédnou jednotlivé komponenty elektrárny. Navštívili jsme sekce, které jsou umístěny v podzemní kaverně horského masivu Jeseníků. Exkurze končila prohlídkou dolní a horní vodní nádrže.

V oblasti ostravské aglomerace jsme stále konfrontováni s důsledky výroby elektrické energie ve spalovacích elektrárnách. Takto jsme mohli zcela konkrétně posoudit, jak ekologická může být výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách, kdy tyto mohou být zakomponovány do přírody chráněné krajinné oblasti jako je například elektrárna Dlouhé Stráně.

DSC01144

 P1020287

 Zpracovala M. Kaňáková

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

D E N   Z E M Ě

Dne 30. 4. 2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili exkurze do hutního kombinátu Arcelor Mittal. Cílem exkurze bylo získat ucelený přehled o základní hutní výrobě oceli, s následujícím zpracováním na ocelové pásy ve svitcích.

IMG_0179

Studenti byli obeznámení s principem „minihutí“. Zde se z tekuté oceli vyrobené v ocelárně vyrábí nejdříve kontinuálním litím základní polotovar – bramy. Ta se pak následně zpracuje na válcovací trati v ocelové pásy. Svitky se následně volně chladí a po ochlazení na teplotu prostředí, se expedují zákazníkům.

IMG_0183         IMG_0181

Celá exkurze proběhla za přísných bezpečnostních podmínek, vzhledem k charakteru výroby. Studenti se informovali na jednotlivých pracovištích o detailech výroby. Odborní pracovníci ochotně na dotazy odpovídali. Exkurze splnila svůj účel a žáci získali přehled o základní hutní výrobě oceli.

IMG_0185

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

D E N   V O D Y Den 22.3. je vyhlašen Mezinárodním dnem vody.K tomuta významnému dni pořádá Ústav geoniky AV ČR  akci, kde se o této mimořádné kapalině můžeme dověvědět hodně vice. Jak bude celá akce probíhat ?  ….cituji z nabídky „Celá akce je takový „vědecký jarmark“ na akademické půdě. V průběhu celého dne budete moci navštívit řadu stánků, kde prozkoumáte vodu společně s odborníky z různých oborů: vytvoříte si hořící mýdlové bubliny, uplácáte kouli z nenewtonovské kapaliny, stvoříte oblak uzavřený v lahvi, změříte, jak voda putuje rostlinou a mnoho dalších. Součástí programu je i exkurze na vědecké pracoviště, kde pracují s unikátním vodním paprskem……“  Naši studenti v rámci výuky Ekologie se rádi zúčastní Více o akci zde :   program_den_vody_2014_emailIMG_6750 …. a naše účast na „dni vody“. Naši studenti mohli na vlastní oči poznat, jak může být zdánlivě obyčejná látka, jakou je voda , velmi zajimavá.

Přesvědčili se o tom vážně

IMG_6746 IMG_6739

………i  vesele

IMG_6741

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

  SBÍRÁME PAPÍR

Občané české republiky patří mezi nejlepší ve třídění domovního odpadu v Evropě. I tak máme co zlepšovat. Přispějme k tomu i my a naše škola.

Papír patří mezi recyklovatelné suroviny. Jeho sběrem můžeme ušetřit naše lesy a tím ochráníme naše životní prostředí. Odkládejme námi spotřebovaný kancelářský papír, novina a časopisy do sběrných surovin a ne do koše!

K tomuto účelu zřídíme ve třídách a kancelářích sběrné krabice a jednou měsíčně je odvezeme do sběru

Bez názvu ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-