• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, ŠVP Provozní
  elektrotechnika ……………………………………………………….. 10 uchazečů
 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  1. Úspěšné ukončení SŠ v oboru, jehož kód začíná číslem 26 po převodu klasifikaci oborů dle KKOV, doložené dle §1, odst. 4 (výučním listem) vyhlášky 671/2004 Sb. O přijímacím řízení ve znění pozdějších předpisů.
  2. Splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia (zde). Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání naleznete zde.
 • Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
  1. Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno na základě bodů z:
   – písemných didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatury (váha 70 % celkového hodnocení).
   – školních výsledků ze SŠ – průměr z průměrů za II. pololetí 1., 2. a 3. ročníku (váha 30 % celkového hodnocení).
 • Pořadí uchazečů:
  Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno pomocí bodového hodnocení vypočteného ze vzorce:
  Body celkem = 0,7 ⋅ (MA+ČJ)+ 30 ⋅ [(5-Průměr)/4],kde MA a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za II. pololetí 1., 2. a 3. ročníku; Průměr=(2pol_1r+2pol_2r+2pol_3r)/3.
  Nejvyšší dosažitelný počet je 100 bodů.
  Při rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů vyšší bodové hodnocení z písemného didaktického testu z matematiky
 • Pokud uchazeč ukončil stření vzdělání ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit jeho prospěch za II. pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška č. 200/2021 Sb. § 1 odst. 7).
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky konané v rámci 1. kola přijímacího řízení se přenášejí do druhého kola.

  Pokud se uchazeč neúčastnil JPZ, vykoná školní
  přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury: 16. ČERVNA 2022.

Přihlášky se odevzdávají nejpozději do 14. června 2022.
Předvyplněná editovatelná přihláška:
Provozní elektrotechnika