Dne 9. února 2023 se od 12:00 do 18:00 hodin uskuteční další den otevřených dveří. Srdečně zveme uchazeče o studium na naší škole a jejich rodiče a zákonné zástupce k návštěvě.