Obsah učiva

  • Odmaturuj z českého jazyka – kapitola 9. – 15. – zopakovat funkční styly
  • Komunikace v českém jazyce – pracovní sešit – vyplnit cvičení 1 – 21 ze stran 97 – 98
  • Maturita 2019 – 2020 – zopakovat základy psaní slohových útvarů ze stran 76 – 116
  • Procvičování didaktických testů
  • Nastudovat materiály – Vývoj české poezie po roce 1945; Drama po roce 1945 – viz e-mail třídy

Vyplněná cvičení ofoťte (naskenujte) a pošlete do 15. 4. 2020 na e-mail své učitelky českého jazyka.