• Odmaturuj z českého jazyka – procvičování základních pravopisných jevů: kapitola 3. (psaní i/y; s/z; psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; ú/ů)
  • Komunikace v českém jazyce – pracovní sešit – vyplnit cvičení ze stran 16 – 21
  • Odmaturuj z literatury – kapitola 4. Renesance a humanismus v evropské literatuře     (Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Villon, Rabelais, Cervantes,  Vega, Shakespeare); četba Boccaccio: Dekameron, Shakespeare: Romeo a Julie, Moliére: Lakomec)

Vyplněná cvičení vyfoťte (naskenujte) a pošlete do 15. 4. 2020 na e-mail své učitelky českého jazyka.