Společenská funkce divadla od jeho počátku do konce 19. století /pracovní list č. 23/
Vývojové tendence českého a světového divadla ve 20. století /pracovní list č. 32/
http://www.sse-najizdarne.cz/eu-penize-strednim-skolam/
01.sada-sablona_01-VY_12_INOVACE_1-32

Vyplněné pracovní listy vyfoťte (naskenujte) a pošlete do 15. 4. 2020 na e-mail své učitelky českého jazyka!