Zadání pro 2. EA:
Česká meziválečná próza, její témata osobnosti /pracovní list č.  20/

Zadání pro 2. EB:
1.světová válka a její odraz ve světové a české literatuře /pracovní list č. 19/
http://www.sse-najizdarne.cz/eu-penize-strednim-skolam/
01.sada-sablona_01-VY_12_INOVACE_1-32

Vyplněné pracovní listy vyfoťte (naskenujte) a pošlete do 15. 4. 2020 na e-mail své učitelky českého jazyka!