– Odmaturuj z českého jazyka – kapitola 9. – 15. – zopakovat funkční styly
– Maturita 2019 – 2020 – zopakovat základy psaní slohových útvarů ze stran 76 – 116
– Procvičování didaktických testů
– Odmaturuj z literatury – kapitola 21. Česká próza, drama a kritika druhé poloviny 20.století (M. Kundera, O. Pavel)
– Nastudovat materiály – Vývoj české poezie po roce 1945; Drama po roce 1945 – viz e-mail třídy
– Samostatně vypracovat rozbory – O. Pavel: Smrt krásných srnců, J. Otčenášek: Romeo,    Julie a tma