Nastudovat:
16. března – 3. dubna: Snímače polohy
3. dubna – 18. dubna: Snímače otáček
Podklady ke studiu: viz příloha

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz

Snímače polohy
Snímače otáček